تبلیغات
قصه عشق - حسرت زندگی
قصه عشق

لعنت بر آشنایی و نفرین بر جدایی

 

خواستم تقدیر را در حسرت فردا کنم                     بار دیگر این دلم را غمزده رسوا کنم

دیدم آن چشم سیاهت مست و دیگرگون شدم        کاش میشد این دلم را غرق یک دریا کنم

کاش میشد با تو روزی زندگی را سر کنم               همچو مجنون این دلم را آهوی صحرا کنم

دور روی آفتابت حلقه ای زیبا کشم                       از برای تو دلم را وصل این دنیا کنم

با ردیگر تو شوی لیلی من هم مجنون عامر               عشق را در معنی یک زندگی گویا کنم

با تو بودن آرزویم بود بیتو مرگ خویش                     کاش میشد مرگ را هم لذت احیا کنم

چشم من بر روی ماهت چشم تو غرق خیال            من ندانستم چگونه در دلت ماوا کنم

من گشودم قلب خود را تو چرا دل بسته ای             باز کن چشم سیاهت تا دلت را وا کنم

روز ها نور امیدم بردی واندر شب هم خواب قشنگ       من چگونه خواب خود تعبیر یک رویا کنم

بودن با تو برایم حرف خوشبختی زند                        من سعادت را چگونه از دلت جویا کنم

باز تو لطفی بکن عشقی نما بر بنده ات                  تا بهشت زندگی را من ز تو بویا کنم


نوشته شده در چهارشنبه 25 بهمن 1391 ساعت 11:15 ب.ظ توسط نظرات | |


: