تبلیغات
قصه عشق - دوست داشتن
قصه عشق

لعنت بر آشنایی و نفرین بر جدایی

        هر کس به چیزی تبدیل می شود که به آن عشق می ورزد

                   اگر سنگی را دوست داشته باشید سنگ می شوید

              اگر هدفی را دوست داشته باشید به آن هدف تبدیل می شوید

                       اگر به فردی عشق بورزید آن فرد می شوید

            اگر به خدا عشق بورزید خدایی می شوید

                   اینک انتخاب با شماست


نوشته شده در سه شنبه 26 مرداد 1389 ساعت 06:37 ب.ظ توسط نظرات | |


: