تبلیغات
قصه عشق - حس پروانه شدن
قصه عشق

لعنت بر آشنایی و نفرین بر جدایی

خسته ام؟! خسته ام می فهمید ؟! خسته از آمدن و رفتن و
 
 آواره شدن خسته از منحنی بودن عشق خسته از حس غریبانۀ
 
 این تنهایی به خدا خسته ام از این همه تکرار سکوت به خدا
 
خسته ام از این همه لبخند دروغ به خدا خسته ام از حادثۀ صاعقه
 
 بودن در باد همۀ عمر دروغ . گفته ام من به همه گفته ام : عاشق
 
 پروانه شدم ! واله و مست شدم از ضربان دل گل ! شمع را
 
میفهمم ! کذب محض است دروغ است دروغ !! من چه می دانم
 
از حس پروانه شدن

نوشته شده در چهارشنبه 31 شهریور 1389 ساعت 06:23 ب.ظ توسط نظرات | |


: